Authors Posts by Thu Nguyên

Thu Nguyên

40 POSTS 0 COMMENTS
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader

Niệm số trị bệnh theo chu dịch

Sốt … kho quẹt

Mồi câu, câu chuyện, lời chào hàng

Vạn vật đồng nhất thể

Xuyên Tiêu – Không chỉ là một vị thuốc

Ai là khách hàng lý tưởng của bạn?

Thân nhiệt của Visitor và khung định hướng tâm thức khách...

3 kiểu lưu lượng truy cập

Phễu 2F

Sào sạt hay xào xạc? Xào xạc nghĩa là gì?