Hội công nghệ

Với một mong muốn điên khùng của tuổi trẻ là có một nơi để tụ tập, để trao đổi, học hỏi chuyên môn, để tiếp cận tài liệu chuyên ngành, để được trải nghiệm các thiết bị công nghệ mới nhất … và đó là lý do ra đời của Hội công nghệ.

Ngày ra mắt, tất cả anh tài thời bấy giờ từ Bắc vào Nam đều hội ngộ. Không những thế, có vài vị “chức sắc” từ Bộ cũng “ghé chơi”.

Tiếc rằng không thể duy trì lâu dài nhưng dẫu sao đó cũng là một trong những kỷ niệm thời tuổi trẻ.

SG ngày 13.05.2013

Hội công nghệ
5 (100%) 1 vote
SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader