Trưởng phòng danh giá

Ngày 26.12.2013 là cái ngày vô cùng đáng nhớ và có thể nói là vô cùng kỳ cục.

Một thằng thuần kỹ thuật được mời về làm TP Marketing của một công ty săn đầu người của Nhật.

Cái buồn cười là thằng ấy éo biết 1 chữ tiếng Nhật và cũng chẳng thể giao tiếp tiếng Anh.

Càng buồn cười hơn khi mang tiếng là TP Marketing nhưng cái phòng đó có đúng 1 nhân sự – thằng trưởng phòng.

Một mình đánh đông dẹp bắc. Tầm trên thì chiến đấu với Vietnamworks, tầm dưới thì oanh tạc Tìm việc nhanh, cùng tầm thì Mywork, Careerbuilder.

Thế mà sau một năm, lúc này phòng MKT đã đông nhân sự rồi, có thêm 1 người =)), ẵm luôn giải thưởng Nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất năm do UBND TPHCM tổ chức.

Trưởng phòng danh giá
5 (100%) 1 vote
SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader