Vạn vật đồng nhất thể

Nếu bạn cho mình là thượng đẳng
Được mọi quyền tàn sát giống loài
Các sinh linh khác chỉ bề tôi
Để nuôi tốt nhục thân của bạn

Đã rõ, bạn quá ư nông cạn!
Không biết rằng vạn vật như nhau
Dẫu hữu tình ở chốn lao xao
Hay tĩnh mịch vô tình im tiếng.

Đến một khi nhục thân tan biến
Mọi vật mọi loài về lại nhà chung
Liệu rằng bạn có thẹn thùng
Hay vật vả nơi luân hồi chịu nghiệp

Phước đức thay thân người một kiếp
Buông được gì thì hãy nhẹ buông
Bỏ si mê, tham hận đời buồn
Quyết tu sửa quay về chân ngã.

Vạn vật đồng nhất thể
Rate this post
SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader